официални езикови преводи, легализация на документи

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ :: ЦЕНИ

ЦЕНИ ЗА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Цените на писмените преводи се определят на база стандартна страница преведен текст, която се равнява на 1800 знака (30 реда по 60 знака). Формират се според езика, обема, естеството на текста, неговата сложност и срока за изпълнение на поръчката. За ваше улеснение сме разделили езиците на три групи :

Първа група езици: английски, немски, френски, италиански, испански, руски:Граждански документи: 14 лв./страница
Стандартен текст с обикновен срок: 16 лв./ страница
Специализиран текст с обикновен срок: 16-18 лв./ страница
Бърз и Експресен превод: 20 до 30 лв./ страница

Втора група езици: гръцки, турски, сръбски, чешки, полски, украински, румънски, молдовски, словашки, хърватски, македонски, ,португалски
Стандартен текст с обикновен срок:16 лв./ страница
Специализиран текст с обикновен срок: 20 лв./ страница
Бърз и Експресен превод: 28 до 40 лв./ страница

Трета група езици:  холандски, шведски, норвежки, финландски, датски, албански, словенски , унгарски, арабски, арменски, грузински, иврит
Стандартен текст с обикновен срок: 20 лв./ страница
Специализиран текст с обикновен срок: 30 лв./ страница
Бърз и Експресен превод: 40 до 50 лв./ страница

Цените и сроковете са ориентировъчни. Общоприетият стандарт за обикновен срок за превод е 15-20 стандартни страници с нормална сложност за три работни дни. За експресен се счита превод, направен в рамките на 8 работни часа.
Ако ви интересува превод от език, който не е включен в настоящата оферта, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да ви дадем информация. Например езици като японски, персийски, китайски, корейски, се договарят за всеки отделен случай поради сложността им и малкото преводачи, които работят с тях.

 

ЦЕНИ ЗА УСТНИ ПРЕВОДИ

Цените за устните преводи обикновено се определят на час, като винаги се заплаща минимум един час и времето, в което преводачът е бил ангажиран се заплаща, независимо дали е имало реален превод.
Например устен превод на английски език при нотариус за подписване на пълномощно за продажба на недвижим имот, при което упълномощителят е чуждестранно лице, цената е 80 лв. на час.
Цената зависи от вида превод, езика, на който се превежда, сложността на терминологията, часовете заетост и други фактори, които се взимат предвид при всеки отделен случай.

ЦЕНИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

Легализацията на документите се извършва от Министерството на Външните работи на Република България, като в зависимост от вида им обикновено преди това са нужни допълнителни заверки от други институции. По тази причина цените за легализация се определят от държавните такси, които се заплащат. Преводаческа агенция „Акцент” е само посредник при извършването на тази услуга и ние взимаме само посредническа такса в размер на 15 лв. на документ.

За всякакви въпроси, свързани с легализацията на вашите документи, нашият екип е на ваше разположение.

Последна корекция: юни’ 2010 година