официални езикови преводи, легализация на документи

"АКЦЕНТ " - агенция за преводи и легализацияАгенция за преводи и легализация
  "АКЦЕНТ " има официално подписан договор с Консулски отдел на Министерството на Външните работи на Република България под №574/95-00-150/2001, с който сме оторизирани да извършваме официални езикови преводи и да представяме документи за легализация в съответните институции.

Нашият екип е съставен от високо квалифицирани преводачи, редактори и специалисти на свободна практика в широк кръг от области. Някои от тях владеят по два и повече езици.  Всички преводачи, с които нашата агенция работи, са подписали Декларация за верността на извършения превод и за конфиденциалност пред нотариус, с която носят отговорност по чл. 290, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс. Ние гарантираме за точността и високото качество на превода и запазването на тайната на каквато и да е информация, свързана с клиентите.

Нашите клиенти са многобройни, както големи корпоративни фирми, държавни и частни, работещи в най- различни области на бизнеса и икономиката, така и обществени, културни и образователни институции, университети, международни и политически формации и много други. Към нас се обръщат също и обикновени граждани, които имат нужда да им бъдат преведени, а често и легализирани лични документи. За нас всеки клиент е важен, без значение какъв е обемът на възложените от него поръчки.

Вашите изисквания: качество, бързина, достъпна цена и конфиденциалност са основни принципи в нашата работа.