официални езикови преводи, легализация на документи

ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ :: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ


1. Каква е разликата между официален (легален) и легализиран превод ?

Официален (легален) е преводът, извършен от заклет преводач върху бланка на оторизирана преводаческа агенция, който носи неговия подпис и печата на агенцията. Преводът се прикрепва със свързващ печат на агенцията за документа и по този начин се удостоверява, че съдържанието на текста е напълно идентично на двата езика.
Легализиран е преводът, който освен че отговаря на горните изисквания, е заверен от дирекция “Консулски отношения ” към Министерството на Външните работи на Република България. В повечето случаи, за да бъде легализиран преводът, е необходимо да бъде легализиран и документът, който е преведен.

2. Какво се изисква от Вас при превод на документи?

При превода на документи е необходимо да разтълкувате всички съкращения, които биха затруднили преводача, както и да изпишете транскрипцията на имената на латински по паспорт.


3. Трябва да легализирате личен документ, какво е нужно да направите?

Всички документи трябва да бъдат в оригинал. Тези, които се издават от общината, например: акт за раждане (издава се дубликат!), свидетелство за граждански брак (издава се дубликат!), удостоверение за идентичност на имената, за постоянен адрес, удостоверение за наследници и др., трябва да имат правоъгълен печат за чужбина.
Когато си вадите свидетелство за съдимост, задължително трябва да посочите , че ви е нужно за чужбина, за да ви бъде издадено така, че да може да му бъде поставена заверка- Апостил.

Като цяло това е принципът при вадене на всички документи от която и да било инстанция - не забравяйте да кажете, че са ви нужни за чужбина.
Ако имате нужда от легализация на Диплома, трябва да знаете, че Министерство на Образованието приема документи за заверка само лично или с нотариално заверено пълномощно, текста на което ние ще ви дадем, ако решите нашата агенция да извърши заверката.
Процедурата за легализация на един документ понякога е доста дълъг и сложен процес, затова не се колебайте за всички допълнителни въпроси да се обръщате към нашите служители.

4. Може ли да си получите готовите преведени и легализирани документи по пощата?

Разбира се, стига да имаме точен адрес и предварителна уговорка, обикновено с куриерска служба, като разходите се заплащат от клиента.


5. Какво е Апостил ( Apostille)?

Това е заверка - печат, с който се удостоверява истинността на документа и има точно определени реквизити, които са абсолютно еднакви за всички страни, които са подписали Хагската конвенция от 5 октомври 1961 година и легализират своите документи с този печат.
Ако вие имате документ, издаден от страна, която е подписала Конвенцията, за да бъде приет от нашите институции като легален, той трябва да има поставен такъв Апостил. Ако документът ви е издаден от страна, която не е подписала тази Конвенция, редът на легализирането му често е доста сложен и вие ще трябва да се консултирате с Посолството на Република България в съответната страна, ако има такова, или в най- близката държава, с Външно Министерство на Република България или да се свържете с нас, за да ви съдействаме.

6. Кога е необходима консулска заверка на документи в чуждестранно посолство?

Най- често това се налага, когато трябва да се направи нотариално заверено копие на документ, издаден в чужбина, тъй като това не може да бъде направено от български нотариус. Такава заверка може да бъде направена и на български документи, преведени и легализирани от дирекция “Консулски отношения” към Министерството на Външните работи на Република България за чужбина, по изрично изискване на чуждестранните власти.

7. Какви са сроковете за легализация на документи в Консулски отдел на Външно Министерство?

Министерството на външните работи на РБ предлага следните срокове за извършване на легализация и заверка на документи и други книжа:
• експресна услуга – за същия работен ден
• бърза услуга - за следващия ден
• обикновена услуга - 4 работни дни Държавните такси за трите услуги са различни.
За по-подробна информация, моля, посетете Интернет страницата на Министерството на външните работи на Република България www.mfa.government.bg, където освен разпоредбите и правилниците за легализация и заверка на документи и други книжа, можете да откриете:
- Списък на държавите, с които Р България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване на документите от легализация
- Списък на държавите - страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 година (Конвенция № 12)